Издања

ДОЊЕ НАСЛОВЕ МОЖЕТЕ ПОРУЧИТИ НА roman.balvanovic@gmail.com

или купити у књижари клуба БИСЦ, Узун Миркова 3, Београд http://www.bisc.rs/

LOS SIGUIENTES TÍTULOS PUEDEN PEDIR EN roman.balvanovic@gmail.com

ИЗДАЊА УДРУЖЕЊА:

 cortaza

  • Хоризонт 204, Савремена колумбијска и перуанска поезија, избор и превод Р. Балвановић, С. Монрос Стојаковић, Б. Прелевић, Југословенско удружење латиноамериканиста, Београд, 2013.
  • Музеј воштаних фигура, Хорхе Едвардс, Српска књижевна задруга и Југословенско удружење латиноамериканиста, Штампано уз помоћ Р. Медојевића, Београд, новембар 2006.
  • Куба на размеђу другог и трећег миленијума, група аутора, Интерпрес (http://www.interpress-beograd-zvezdara.ls.rs/rs/), и Југословенско удружење латиноамериканиста, Београд, 2006.
  • Историја Латинске Америке, Др Љубомир Палигорић, Институт за међународну политику и привреду и Југословенско удружење латиноамериканиста, Београд, 2003.
  • Бразил – пет векова постојања (1500 -2000), група аутора, Југословенско удружење латиноамериканиста и Издавачка задруга Идеа, Београд, 2002.
  • Пет чилеанских песника, приредио Бранислав Прелевић, Југословенско удружење латиноамериканиста, Интерпрес, Београд, 2002.
  • Радови са Међународног књижевно-научног скупа посвећеног Х. Л. Борхесу (одржаног 25. септембра 1996. године у Београду); приредили Радивоје Константиновић, Филип Матић и Марко Недић, Завод за уџбенике и наставна средства, СКЗ и Југословенско удружење латиноамериканиста, Београд, 1997.
  • Латинска Америка и савремени свет, Југословенско удружење латиноамериканиста и Институт за међународну политику и привреду, Београд, 1995.

EDICIONES DE LA ASOCIACIÓN:

pele

 • Хоризонт 204, Савремена колумбијска и перуанска поезија (Horizonte 204, Poesía contemporánea de Peru y Bolivia), selección y tradución R. Balvanovic, S. Monros, B. Prelevic, Југословенско удружење латиноамериканиста (Asociacion yugoslava de latinoamericanistas), Belgrado, 2013.
 • Музеј воштаних фигура („Museo de figuras de cera“), Jorge Edwards, Српска књижевна задруга (Cooperativa Serbia de literatura), Belgrado, noviembre 2006. Impreso con la ayuda de Ranko Medojevic.

 • Куба на размеђу другог и трећег миленијума („Cuba en el cruce entre el segundo y el tercer milenio“), grupo de autores, Интерпрес („Interpress“) (http://www.interpress.co.yu/ ) y Југословенско удружење латиноамериканиста (Asociacion yugoslava de latinoamericanistas), Belgrado, 2006.
 • Историја Латинске Америке („Historia de Anerica Latina“), Dr. Ljubomir Paligorić, Институт за међународну политику (Instituto para la politica internacional) y Југословенско удружење латиноамериканиста (Asociacion yugoslava de latinoamericanistas), Belgrado, 2003.

 • Бразил – пет векова постојања („Brasil – cinco siglos de existencia“) (1500 -2000), grupo de autores, Југословенско удружење латиноамериканиста (Asociacion yugoslava de latinoamericanistas) y Cooperativa editora „Idea“ (http://www.ideanet.co.yu/ ), Belgrado, 2002.
 • Пет чилеанских песника („Cinco poetas chilenos“), preparado por Branislav Prelević, Југословенско удружење латиноамериканиста (Asociacion yugoslava de latinoamericanistas), Интерпрес („Interpress“), Belgrado, 2002.

 • Радови са Међународног књижевно-научног скупа посвећеног Х. Л. Борхесу (Obras de la Reunion internacional literaria – cientifica dedicada a Jorge Luis Borges) (tuvo lugar el 25 de septiembre de 1996 en Belgrado) y otros textos; preparado por Radivoje Konstantinovic, Filip Matic y Branko Nedic, Завод за уџбенике и наставна средства (Instituto para los manuales y medios de enseñanza), СКЗ (Cooperativa Serbia de literatura) y Југословенско удружење латиноамериканиста (Asociacion yugoslava de Latinoamericanistas), Belgrado, 1977.
 • Латинска Америка и савремени свет („America Latina y el mundo contemporaneo“), Југословенско удружење латиноамериканиста и Институт за међународну политику и привреду („Asociacion Yugoslava de Latinoamericanistas“ e „Instituto para la politica y economia internacional“), Belgrado, 1995.

ИЗДАЊА ЧЛАНОВА, УЗ ПОДРШКУ УДРУЖЕЊА:

neruda

 • Поема о канте хонду, Ф. Г. Лорка, препев и коментари Р. Балвановић, Центар за културу Пожаревац, едиција Браничево, 2006.

 • Пет чилеанских песника, (Г. Мистрал, В. Уидобро, П. Неруда, Н. Пара, Е. Лин), приредио Б. Прелевић, превели Р. Татић, В. Кошутић, Р. Константиновић, Р. Димитрић, Б. Прелевић, Југословенско удружење латиноамериканиста, Интерпрес, Београд, 2002.
 • Сав тај сон, избор поезије Николаса Гиљена, препев и предговор Р. Балвановић, Идеа, Београд, 2002.

 • Ортегина клепсидра, С. Монрос-Стојаковић, Институт за међународну политику и привреду, Београд 2001.

 • Симон Боливар ослободилац, Иво Андрић, превод на шпански Загорка Лилић, Нолит, Београд 1998.

LIBROS PUBLICADOS POR LOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN

CON EL APOYO DE LA MISMA:

 che3

 • Poema o kante hondu (Poema del Cante Jondo), de F.G. Lorca; traducción y comentarios de Roman Balvanović; Centar za kulturu Požarevac, edicija Braničevo, Požarevac, 2006;

 • Pet čileanskih pesnika (Cinco poetas chilenos: G. Mistral, V. Huidobro, P. Neruda, N. Parra, E. Lynn); selección de B. Prelević; traducción: R. Tatić, V. Košutić, R. Konstantinović, R. Dimitrijević, B. Prelević; Jugoslovensko udruženje latinoamerikanista, Inter-Press, Beograd, 2002;

 • Sav taj son (Todo ese son), selección de la poesía de Nicolás Guiillén, traducida y prefaciada por R. Balvanović; Idea, Beograd, 2002;

 • La clepsidra de Ortega, de Silvia Monrós de Stojaković, en edición bilingüe; Instituto de Política y Economía Internacionales; Beograd, 2001;

 • Simón Boíivar el Libertador (Simon Bolivar oslobodilac), de Ivo Andrić, traducido al castellano por Zagorka Lilić; Nolit; Beograd; 1998.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Можете користити ове HTML ознаке и атрибуте: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>