Управа

На скупштини Удружења одржаној 15.12.2009. изабрано је руководство:

ПРЕДСЕДНИК

Роман Балвановић

ПОТПРЕДСЕДНИК

Силвиа Монрос Стојаковић

ПРЕДСЕДНИК ИЗВРШНОГ ОДБОРА

Ранко Медојевић

ЧЛАНОВИ ИЗВРШНОГ ОДБОРА:

 • МОНРОС-СТОЈАКОВИЋ СИЛВИА. Каталонка рођена у Буенос Ајресу а одрасла на Чубури. Филолог, литерарни и симултани преводилац (шпански, каталонски, португалски, српски) и, како воли да истиче, мултимедијална домаћица, бициклиста и адаџијка. Превела преко сто библиографских јединица, међу којима Кортасарове Школице и Павића. Међу њеним књигама истичу се Последње Кортасарове школице, Огледало љубави, Град над градовима, Ортегина клепсидра и Моја Аергентина, те збирка илустроване поезије Све у свему.
 • ЛЕПОСАВА МИЛОШЕВИЋ СИБИНОВИЋ, акадмески сликар и вајар.
 • ДАМИАН АНА
 • ПАК АНДРЕЈ. Магистар правних наука. Део детињства провео у земљи Анда, Републици Еквадор, где је завршио гимназију и стекао нераскидива пријатељства. Латинска Америка га је опчинила својим природним лепотама, богатом културом и менталитетом својих житеља, који се по много чему подударају са истим аспектима земље у којој је рођен. Бави се осигурањем.
 • СПАСОЈЕВИЋЈЕЛЕНА. Дипломирани филолог шпанског језика и хиспанских књижевности. Члан одбора од 2010. Један од оснивача Друштва хиспаниста и њен актуелни председник. Креатор и координатор културних и образовних пројеката у оквиру оба удружења и усарадњи са сродним институцијама и организацијама. Један од аутора пројекта „Балкански хронопији“. Тренутно запослена у амбасади Мексика у Србији, у одељењу за културу. 
 • ЏУВЕРОВИЋ НЕМАЊА. Доцент на Факултету политичких наука, докторирао 2012. Уже области научног и академског интересовања: студије мира, решавање сукоба и анализу сукоба, као и питања везана за Латинску Америку. У својству истраживача боравио је на Латиноамеричком институту (Беч), Универзитету у Упсали (Одељење за истраживање мира и сукоба) и Универзитету у Гранади (Институт за мир и сукобе). Аутор текстова у домаћим и страним зборницима и часописима. http://dzuverovic.com/
 • ДРАГОСАВАЦ ПРЕДРАГ. Новинар, писац и независни културни активиста. У новинарству од 1996, искушао је задовољства и проклетства ове професије. Реинкарнирао се на радију, водећи емисије “Бразилска чорба“ и “Глобално село“, самосталнe ауторскe пројектe. Као новинарски фри-ленсер у Србији, крај с крајем је састављао културном самоиницијативом и герилом – преводећи, глумећи ди-џеја, држећи предавања по културним центрима, организујући све сем свадби и сахрана – семинаре, концерте, филмске пројекције, приредбе за младе свих генерација. Осећа јаку припадност матерњем језику, више него некој одређеној и омеђеној територији. У Шведској, где живи од 2012,открио је да постоје јавни конкурси који нису намештени и захваљујући томе почео је ту да се осећа као код куће.
 • ЏУВЕРОВИЋ ВЕСНА. Дипломирани филолог арапског и енглеског језика и магистар лингвистике, дипломирани економиста. Службовала као новинар у Тањугу, у амбасади СФРЈ у Бразилу, као службеник УН у Египту, Џибутију и Кенији, радно боравила у Мозамбику и Анголи. Преводилац и судски тумач за енглески и арапски, преводилац за шпански и португалски, члан Удружења стручних и Удружења књижевних преводилаца Србије.
 • БАЛВАНОВИЋ РОМАН Бави се културном и политичком проблематиком Латинске Америке. Превео са шпанског и енглеског поезију Николаса Гиљена, Федерика Гарсије Лорке, Антониа Маћада Демофила, Луиса Палеса Матоса и Ленгстона Хјуза. Доктор електротехнике, ради у Институту за нуклеарне науке Винча.
 • МЕДОЈЕВИЋ РАНКО Рођен у Бијелом Пољу. Дипломирани економиста, туризмолог. Економски факултет га је заинтересовао за узроке сиромаштва у свету а главно животно опредељење, туризам, учинило му је свет ближим и разумљивијим. Бројна путовања, међу њима и боравак на Куби, уверили су га да природа захтева од човека да се понаша као џентлмен.
 • ПЕТРОВИЋ МИЛО. Рођен је у средишњој републици државе која се некада звала Југославија. Студирао социологију. Латинску Америку открио и заволео захваљујући кубанској револуцији и једном Аргентинцу (по рођењу) који је живот провео искушавајући немогуће.

 ПРЕТХОДНИ ПРЕДСЕДНИЦИ УДРУЖЕЊА:

 • МИЛО ПЕТРОВИЋ 2008-2009               в.д.
 • СИЛВИА МОНРОС СТОЈАКОВИЋ 2005-2008
 • ФИЛИП МАТИЋ – 2005

 LOS MIEMBROS:

 paso

 • МОNRОS-SТОЈАКОVIĆ SILVIA. Catalana nacida en Buenos Aires y crecida en Cubura – Belgrado. Filologa, intérprete literaria y simultánea (español, catalán, portugués, serbio) y, como a ella le gusta destacar, ama de casa multimefial, biciclista y amante de Ada. Tradujo mas de 100 unidades bibliográficas, entre las cuales las “Escuelitas” de Cortázar y Pavic. Entre sus libros se destacan “Las últimas escuelitas de Cortázar”, “El espejo del amor”, “La ciudad de las ciudades”, “La Clepsidra de Ortega” y “Mi Argentina”, así como la colección de poesía ilustrada “Sve u svemu”.
 • BALVANOVIĆ ROMAN. Se ocupa de la cultura y la problemática política de América Latina. Tradujo el libro de poesía elegida de Nicolás Guillén, el “Poema del Cante Hondo” de Lorca, así como poemas elegidos de José Martí, Luis Pales Matos y Langston Hughes. Publicó varias obras sobre la cultura latinoamericana.Doctor en ingeniería eléctrica, trabajando en el instituto de ciencias nucleares de Vinca.
 • MEDOJEVIĆ RANKO. Nacido en Bijelo Polje. Economista graduado, turismólogo. La Facultad de economía despertó sus intereses por las razones de miseria en el mundo y su dedicación principal en la vida, el turismo, le hizo el mundo mas cercano y comprensible. Numerosos viajes por el mundo, entre ellos estancia en Cuba también, convincieron al autor que la naturaleza exige del hombre que se porte como un caballero.
 • PETROVIĆ MILO. Nacido en la anterior república central del estado que una vez se llamaba Yugoslavia. Estudió sociología. A américa Latina la descubrió y se enamoró de ella gracias a la revolución Cubana y a un Argentino (de nacimiento) que pasó su vida probando lo imposible.
 • PAK ANDREJ, titular de maestría en derecho, pasó unaparte de su infancia en el país andino, la República de Ecuador, donde terminó la escuela secundaria y obtuvo amistades inquebrantables. América Latina le cautivó por sus bellezas naturales, su rica cultura y la mentalidad de sus habitantes, que en muchos aspectos coinciden con los mismos aspectos del país donde nació. Trabaja en una agencia de seguro.
 • SPASOJEVIĆ JELENA, filóloga licenciada en el idioma español y la literatura hispana. Miembra de la Dirección de YULATAMdesde 2010 e una de los fundadores de la Asociación hispanista y su actual presidente. Creadora y coordinadora de los proyectos culturales y educativos dentro de dos asociaciones mencionadas. En cooperacióncon las instituciones y organizaciones relacionadas, fue entre los autores de Los cronopios balcanicos. Actualmente empleada en la Embajada de México en Serbia, en el Departamento de cultura.
 • LEPOSAVA MILOŠEVIĆ-SIBINOVIĆ, pintora académica y escultora.
 • DŽUVEROVIĆ NEMANJA. Profesor adjunto en la Facultad de las ciencias políticas, defendió su tese doctoral en 2012.  Áreas principales de su interés científico y académico son: el estudio de la paz, resolución de conflictos y el análisis de conflictos, así como los temas relacionados con América Latina. Como investigador científico pasó temporadas en el Instituto Latinoamericano (Viena), la Universidad de Uppsala (Departamento de la investigación de la paz y los conflictos) y en la Universidad de Granada (Instituto de la paz y los conflictos). Autor de artículos en conferencias y revistas nacionales e internacionales. http://dzuverovic.com/
 • DRAGOSAVAC PREDRAG. Periodista, escritor y activista cultural independiente. En el periodismo desde 1996, conoció los placeres y la maldición de esta profesión. Reencarnado en la radio, trabajo como presentador de los programas de su creación personal „Sopa do Brasil“ y „La aldea global“. Como un freelancer en el periodismo en Serbia, ganaba la vida gracias a sus iniciativas culturales y la guerrilla – ocupando-se de la traducción, actuando como DJ, dando conferencias en los centros culturales, organizando todo excepto las bodas y los funerales – seminarios, conciertos, proyecciones de películas, actuaciones para los jóvenes de todas las edades. Siente una fuerte afiliación con su lengua materna, en lugar de sentir-la para un territorio determinado y acotado. En Suecia, donde vive desde 2012, descubrió que existen convocatorias públicas que no estén solamente farsas y debido a este hecho, comenzó a sentirse allí como en su propia casa.
 • DŽUVEROVIĆ VESNA. Licenciada en economía e filología con el curso de post-graduación en lingüística. Trabajó como periodista en la agenciaYugoslava de noticias Tanjug, diplomática en la Embajada de Yugoslavia en Brasil, voluntaria y funcionaria de la ONU en Egipto, Djibouti y Kenia. Desde 2000 vive de nuevo en Belgrado, trabajando como traductora judicial (portugués/árabe) e intérprete independiente para varios idiomas. E-mail:vesnadzuver@yahoo.com.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Можете користити ове HTML ознаке и атрибуте: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>